Systemy informatyczne

Spring Boot #25 – Testy MVC

Po napisaniu nowego API dobrą praktyką jest pokrycie go testami. Dodatkowo pokrycie testami API sprawi, że upewnimy się czy działa ono prawidłowo, w tym…

Architektura oprogramowania

Docker – konteneryzacja, wirtualizacja, emulacja i symulacja

Symulacja Symulacja polega na imitacji działania oprogramowania lub urządzenia na poziomie systemu operacyjnego hosta, którego architektura sprzętowa jest zgodna z symulowanym środowiskiem. Np. Uruchomienie…

Bazy danychDevOpsInżynieria oprogramowaniaTrip and tricks

Liquibase – zarządzanie zmianami w bazach danych

Liquibase jest otwartą biblioteką służącą do śledzenia, zarządzania i stosowania zmian w schematach baz danych. Stanowi ono prawdopodobnie najpopularniejsze narzędzie do wersjonowania baz danych…

Show Buttons
Hide Buttons