Aplikacje mobilne

Mam doświadczenie w projektowaniu i rozwoju wielu aplikacji dla Windows Store, Windows Phone, Android, przy użyciu natywnych SDK.

OOD

Projektowanie zorientowane obiektowo jest to proces planowania systemu. Dzięki mojemu doświadczeniu każdy projekt staje się prosty.

Systemy IT

Architekturą i projektowaniem systemów informatycznych zajmuję się od początku swojej kariery w IT. Tworzenie ich to moja życiowa pasja!

O mnie

Inżynier oprogramowania z zamiłowania i zawodu. Programowanie traktuje jako pasję. Każdą wolną chwilę poświęca na udoskonalanie swoich umiejętności. Interesuje się architekturą oprogramowania (SOA) i projektowaniem wydajnych oraz funkcjonalnych systemów informacyjnych.

Mockito wprowadzenie i przykłady

  Mockito jest biblioteką udostępniającą API do tworzenia mokowalnych obiektów w Javie. Obiekt mokowany to nic innego niż atrapa implementacja danego obiektu. Programista definiuje, co dany obiekt ma robić, bez samodzielnego powoływanie jego instancji wraz z uzupełnianiem wszystkich właściwości. Mockito dołączamy jako bibliotekę do projektu. Aby w pełni korzystać z jej dobrodziejstw trzeba do projektu dołączyć również bibliotekę JUnit. W tym miejscu zwrócę uwagę, że najczęściej spotykaną notacją dla tworzenia nazw metod testowych nie jest ...