Kategoria: Java

Java

Spring Boot #24 – Budowanie profili konfiguracyjnych

Profilowanie polega na powoływaniu wielu wersji instancji tworzonej aplikacji. Przykładowo możliwe jest stworzenie na bazie jednego kodu źródłowego aplikacji, która będzie miała profil np.…

JavaTrip and tricksWeb application

Spring Boot #16 – Internacjonalizacja, aplikacja wielojęzykowa

Internacjonalizacja Internacjonalizacja umożliwia wykorzystanie wielojęzyczności w ramach aplikacji. Zwyczajową nazwą na to rozwiązanie jest i18n – z tego względu, że w słowie internationalization pomiędzy…

Inżynieria oprogramowaniaJavaWeb application

Docker – budowa obrazu dla aplikacji w Spring Boot

Docker: obraz Przygotowanie obrazu dockerowego jest podzielone na etapy: Utworzenie pliku Dokerfile, który zawiera instrukcje niezbędne do zbudowania obrazu; Zbudowanie obrazu na podstawie Dockerfile;…

Show Buttons
Hide Buttons