Systemy informatyczne

Spring Boot #26 – Testy dla zwracanych obiektów z API

W poprzednim artykule opisałem, jak testować proste odpowiedzi z API. Zazwyczaj API zwraca rozbudowane obiekty. Dlatego rozpatrzmy przypadek, w którym nasze API będzie zwracało…

Architektura oprogramowania

Docker – konteneryzacja, wirtualizacja, emulacja i symulacja

Symulacja Symulacja polega na imitacji działania oprogramowania lub urządzenia na poziomie systemu operacyjnego hosta, którego architektura sprzętowa jest zgodna z symulowanym środowiskiem. Np. Uruchomienie…

Bazy danychDevOpsInżynieria oprogramowaniaTrip and tricks

Liquibase – zarządzanie zmianami w bazach danych

Liquibase jest otwartą biblioteką służącą do śledzenia, zarządzania i stosowania zmian w schematach baz danych. Stanowi ono prawdopodobnie najpopularniejsze narzędzie do wersjonowania baz danych…

Show Buttons
Hide Buttons