Java

Spring Boot #17 – Programowanie zorientowane aspektowo (AOP)

Programowanie zorientowane aspektowo (AOP) to podejście do programowania, które umożliwia przechwycenie działań wskazanej metody, w celu uruchomieniu jakiegoś fragmentu kodu przed lub po logice…

JavaTrip and tricksWeb application

Spring Boot #16 – Internacjonalizacja, aplikacja wielojęzykowa

Internacjonalizacja Internacjonalizacja umożliwia wykorzystanie wielojęzyczności w ramach aplikacji. Zwyczajową nazwą na to rozwiązanie jest i18n – z tego względu, że w słowie internationalization pomiędzy…

Inżynieria oprogramowaniaJavaWeb application

Docker – budowa obrazu dla aplikacji w Spring Boot

Docker: obraz Przygotowanie obrazu dockerowego jest podzielone na etapy: Utworzenie pliku Dokerfile, który zawiera instrukcje niezbędne do zbudowania obrazu; Zbudowanie obrazu na podstawie Dockerfile;…

Show Buttons
Hide Buttons