Tag: Hibernate

Bazy danychORM

Hibernate #3 – Strategie zarządzania schematem bazy danych

Hibernate dostarcza możliwości korzystania schematem bazy danych. Do dyspozycji są 4 strategie: validate update create create-drop Strategie definiuje się w pliku hibernate.cfg.xml poprzez dodanie…

Show Buttons
Hide Buttons