Tag: Spring Boot

JavaWeb application

Spring Boot część 2 – Adnotacje i obiekty zarządzane

CDI Contexts and Dependency Injection dostarcza programiście mechanizm, który automatycznie zarządza instancjami klas. Główne zalety to: Brak potrzeby tworzenia klas z użyciem słowa kluczowego…

Show Buttons
Hide Buttons