Tag: Spring

Java

Spring Boot #24 – Budowanie profili konfiguracyjnych

Profilowanie polega na powoływaniu wielu wersji instancji tworzonej aplikacji. Przykładowo możliwe jest stworzenie na bazie jednego kodu źródłowego aplikacji, która będzie miała profil np.…

Show Buttons
Hide Buttons