w , ,

FajneFajne Dobre!Dobre! WnerwWnerw SmuteczekSmuteczek

Baza pytań rekrutacyjnych Spring z odpowiedziami

Spring Framework baza pytań

Konkurs Spring Framework

11 listopada świętowaliśmy konkursem, w ramach którego uczestnicy w trakcie LiveStreama udzielali odpowiedzi na 25 pytań dotyczących Spring. Poniżej lista wszystkich pytań wraz z odpowiedziami.

25 pytań dotyczących Spring Framework

 1. Domyślny port na jakim jest uruchamiany Spring Boot to:
  • 8080
  • 9090
  • Localhost
  • zależne od komputera
 2. Klasa w Spring, która wystawia interfejs REST powinna mieć adnotacje:
  • @Service
  • @RestController
  • @Controller
  • @Repository
 3. Najlepszą praktyką wstrzykiwania zależności jest realizowanie tego poprzez:
  • Konstruktor
  • Pole
  • Metode
  • Klase
 4. Czym jest Bean?
  • Klasa napisana w języku Java
  • Obiekt zarządzany przez kontekst Springa
  • Instancją klasy
  • Mechaniką Springa pozwalającą na wstrzykiwanie zależności
 5. Domyślnym formatem danych zwracanym przez metody webowe jest:
  • JSON
  • Text
  • XML
  • NULL
 6. Przekazywanie całego obiektu (np. Person) do API powinno być przekazywane poprzez:
  • @RequestParam
  • @RequestBody
  • @RequestObject
  • @PathVariable
 7. Adnotacja @Service służy do tworzenia beanów, których przeznaczeniem jest:
  • Świadczenie usług
  • Dostęp do danych
  • Kontrolowanie dostępu
  • Żadne z wymienionych
 8. Jaka jest prawidłowa konwencja wczytywania danych z pliku konfiguracyjnego?
  • @Value(„${klucz}”)
  • @Value(„#{klucz}”)
  • @Autowired
  • @Autowired(„#{klucz}”)
 9. Spring Security – użytkownikowi możemy przypisywać:
  • jedną rolę
  • nieograniczoną ilość ról
  • hasło
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 10. UserDetailsService:
  • Pozwala na dostarczenie użytkownika na podstawie „username”
  • Zwraca UserDetails
  • Odpowiada za przechowywanie informacji o użytkownikach
  • Na nic nie pozwala to interfejs
 11. Jakiej metody nie posiada interfejs UserDetails?
  • getAuthorities()
  • getCredentials()
  • getPassword()
  • UserDetails to klasa a nie interfejs
 12. Encja JPA nie musi mieć:
  • konstruktora bezparametrowego
  • konstruktora ze wszystkimi parametrami
  • adnotacji @Entity
  • pola dla id
 13. Klasa umożliwiająca połączenie się z REST API w celu pobrania danych to
  • RestTemplate
  • RestTemplateClient
  • GetMapping
  • JSONObject
 14. Metoda HTTP służąca do aktualizowania stanu obiektu to
  • PUT
  • POST
  • GET
  • UPDATE
 15. Który zakres (Scope) nie istnieje w Spring?
  • websocket
  • application
  • prototype
  • single
 16. Cechami Spring Boota są:
  • convention-over-configuration
  • configuration-over-convention
  • auto profiler
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 17. Co to jest profil aplikacji?
  • Umożliwia konfiguracje beanów
  • Pozwala na segergacje częsci konifuracji i udostępnienie jej tylko w określonych środowiskach
  • Umożliwia na tworzenie paczki jar
  • Pozwala na profilowanie serwera i JVM
 18. Jaki jest domyślny plik wynikowy aplikacji napisanej w Spring Boot?
  • jar
  • war
  • ear
  • exe
 19. Na czym polega Inversion of control?
  • Polega na przeniesieniu sterowania programem do odpowiedzialności framework
  • Polega na tworzeniu kodu na podstawie gotowych funkcjonalności
  • Polega na wstrzykiwaniu zależności np. poprzez konstruktor, metodę czy pole
  • Jest to mechanizm pozwalający na zarządzanie konfiguracją projektu
 20. Czym jest JdbcTemplate?
  • Klasa, która odpowiada za połączenie z bazą danych
  • Dostarcza interfejs umożliwiający dokonywania operacji na bazie danych
  • Dostarcza sterownik bazy danych
  • Dostarcza szablon konfiguracyjny
 21. Czym jest ResultSet
  • Zwraca reprezentacje danych pobranych z tabeli
  • Interfejs do zamiany obiektów z bazy danych do Listy
  • Umożliwia zapisywanie danych do bazy danych
  • Umożliwi zamianę obiektu pobranego z bazy danych na inny
 22. Hibernate to:
  • Framework do realizacji warstwy dostępu do danych
  • Zbiór interfejsów zawierająca standardy mapowania obiektowo-relacyjnego
  • Specyfikacja określająca sposób dostępu do danych
  • Klaster
 23. Które strategie zarządzania schematem bazy danych są prawidłowe:
  • create
  • create-drop
  • update
  • wszystkie podane
 24. Jak działa strategia generowania kluczy GenerationType.SEQUENCE?
  • Inkrementuje id o 1
  • Inkrementuje id zgodnie ze wskazaną sekwencją
  • Nie inkrementuje id
  • Sam dobiera strategie generowania id
 25. Jak zmienić nazwę tabeli tworzonej w bazie danych z wykorzystaniem Hibernate?
  • Poprzez parametryzowanie adnotacji @Column
  • Poprzez parametryzowanie adnotacji @Table
  • Poprzez parametryzowanie adnotacji @Tabele
  • W pliku application.properties

Wyniki konkursu

Statystyki na temat udzielanych odpowiedzi możesz sprawdzić w raporcie. Zobacz, które pytania były najbardziej problematyczne, a które najłatwiejsze:

Zapis z wydarzenia

Na winiarze konkursowym były 282 osoby. W konkursie wzięło 174 osoby. Jeśli Cię na nim nie było to żałuj 😉 Powtórkę możesz obejrzeć poniżej. Tłumaczę również dokładnie wszystkie odpowiedzi, oraz z czego one wynikają:

Partnerzy

Serdeczne podziękowania dla partnerów, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć:

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Java 11 – opis i wideo prezentacja zmian

Nauka programowania na projekcie – C4P