Kategoria: Web application

LiveTrip and tricksWeb application

Jak napisać własną bramkę SMS? Obsługa Serial Port w praktyce

Port szeregowy (serial port) pozwala na transmisje danych w postaci ciągu bitów. Jest on wykorzystywany do połączenia komputera z różnymi sprzętami np.: drukarka modem…

JavaTrip and tricksWeb application

Spring Boot #16 – Internacjonalizacja, aplikacja wielojęzykowa

Internacjonalizacja Internacjonalizacja umożliwia wykorzystanie wielojęzyczności w ramach aplikacji. Zwyczajową nazwą na to rozwiązanie jest i18n – z tego względu, że w słowie internationalization pomiędzy…

Inżynieria oprogramowaniaJavaWeb application

Docker – budowa obrazu dla aplikacji w Spring Boot

Docker: obraz Przygotowanie obrazu dockerowego jest podzielone na etapy: Utworzenie pliku Dokerfile, który zawiera instrukcje niezbędne do zbudowania obrazu; Zbudowanie obrazu na podstawie Dockerfile;…

Show Buttons
Hide Buttons