Architektura mikroserwisow z wykorzystaniem Spring Cloud

Szkolenie w formie warsztatowej, ukierunkowane na rozwinięcie Twojej wiedzy z zakresu projektowania architektury oprogramowania. Poznasz najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem Spring Cloud i wszystkich wchodzących w niego modułów. W trakcie warsztatu od podstaw zaprojektujemy infrastrukturę dla systemu mikrousług i zadbamy o jego bezpieczeństwo i dostępność.

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • projektować infrastrukturę dla mikrousług,
 • zapewnić skalowalność usług za pomocą Load Balancer,
 • zabezpieczać serwisy z wykorzystaniem Spring Security,
 • zapewniać komunikację usług poprzez Feign,
 • zadbać o dostępność danych i ich synchronizację.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla architektów, projektantów i programistów, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę z zakresu projektowania infrastruktury mikrousługowej z wykorzystaniem Spring Cloud.

Przystępując do szkolenia musisz:

 • Sprawnie posługiwać się Java 11.
 • Mieć dobrą znajomość z zakresu Spring Boot.
 • Umieć posługiwać się narzędziem Docker.

Program szkolenia

Szkolenie zakłada 4 dniowy program w ramach, którego uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę i rozwiązują zadania programistyczne. Szkolenie kończy się testem i przyznaniem certyfikatu ukończenia.

Moduł I – wprowadzenie

 1. Omówienie tematyki mikrousług
 2. Różnica między serwisem a mikroserwisem
 3. Wady i zalety architektury mikrousługowej
 4. Wprowadzenie do DDD
 5. Bounded Context
 6. Wzorce komunikacji pomiędzy Bounded Contexts
 7. Porty i adaptery
 8. Refaktoryzacja w kierunku mikrousług.

Moduł II – implementowanie usług

 1. Projektowanie mikrousług
 2. Zarządzanie statusem usługi poprzez Actuator
 3. Dokumentowanie usług
 4. Lokalizowanie mikroserwisów w oparciu o Eureka Discovery Service
 5. Kierowanie żądań do właściwych usług z Spring Cloud Gateway
 6. Routing i Load Balancing
 7. Zarządzanie obciążeniem mikrousług poprzez Load Balancer
 8. Zarządzanie konfiguracją i profilami poprzez Spring Cloud Config server

Moduł III – komunikacja

 1. Komunikacja między mikroserwisami (Feign, RestTemplate, WebClient)
 2. Wprowadzenie do Spring Cloud Bus na przykładzie Apache Kafka
 3. Bazy danych w kontakcie mikrousług
 4. Architektura Command and Query Responsibility Segregation

Moduł IV – bezpieczeństwo

 1. Omówienie protokołu OAuth2
 2. Konfiguracja serwera uwierzytelniana i autoryzacji
 3. Zabezpieczanie usług z wykorzystaniem Spring Security
 4. Zapobieganie nagłym wypadkom ze wzorcem Circuit Breaker
 5. Monitowanie przepływu danych za pomocą Zipkin
 6. Testy kontraktowe – Consumer Driven Contract

Oferta

Szkolenie przybliżyć Ci koncept projektowania architektury mikrousługowej. Od podstaw poznasz zasady i dobre praktyki związywane z wykorzystaniem Spring Cloud. Poprowadzę Cię krok po kroku przez podstawy i pomogę stworzyć oraz uruchomić sieć mikrousług od podstaw.

W skład oferty wchodzi:

32 h

Godzin kontaktowych z trenerem. Ponadto otrzymujesz dodatkowe materiały w formie online.

4 prace domowe

Wszystkie prace domowe są przeze mnie sprawdzane i oceniane. Kod jest sprawdzany zarówno pod względem poprawności, jak i pod względem czystości.

Egzamin z materiału

Będziesz mógł sprawdzić przyswojenie materiału.

Materiały szkoleniowe

Uczennicy otrzymują zestaw kodów źródłowych, dodatkowych zadań i materiałów rozszerzających omawiane treści dla ugruntowania zdobytej wiedzy na szkoleniu.