w ,

FajneFajne Dobre!Dobre! ŚwietnieŚwietnie Że co?Że co? WnerwWnerw SmuteczekSmuteczek

Spring Boot #17 – Programowanie zorientowane aspektowo (AOP)

Spring Boot
Spring Boot

Programowanie zorientowane aspektowo (AOP) to podejście do programowania, które umożliwia przechwycenie działań wskazanej metody, w celu uruchomieniu jakiegoś fragmentu kodu przed lub po logice wykonującej się w przechwytywanej metodzie.

Przykład

Przykładowo jest metoda foo, której zadaniem jest zapis informacji i wyświetlenie komunikatu o zapisaniu. W tradycyjnym podejściu jedną metodę zapisuje się jedna pod drugą.


public void foo() {
  save();
  System.out.println("saved");
}

W AOP dąży się do czystości kodu, poprzez izolacje odpowiedzialności. Metody robią to tylko za co są odpowiedzialne, nie miesza się logik jakimi są zapisywanie i wypisywanie informacji w oknie konsoli.

W podejściu AOP metoda foo zapisuje jedynie informacje. Inna metoda odpowiedzialna za wypisywanie tekstu na ekranie nasłuchuje metodę foo i kiedy foo skończyło swoją pracę to metoda nasłuchująca wykonuje swoje działanie.

Implementacja

Zależnością jaką trzeba dodać do projektu jest:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
</dependency>

Zależność umożliwia na między innymi na wykorzystanie trzech kluczowych porad, które w parametrze przyjmują ścieżkę do metody jaka ma zostać przechwycona:

 • @Around – Metoda oznaczona tą adnotacją wykona się przed lub zamiast metody wskazanej w parametrze.
 • @Before – Metoda oznaczona tą adnotacją wykona się przed metodą wskazaną w parametrze.
 • @After – Metoda oznaczona tą adnotacją wykona się po metodzie wskazanej w parametrze.

Metoda, którą chcemy przechwycić to metoda sayHello

public String sayHello() {
  return "Hello " + "";
}

Żeby stworzyć możliwość jej przechwycenia trzeba utworzyć klasę z adnotacjami:

 • @Aspect
 • @Component
@Aspect
@Component
public class HelloAspect {

  @Around("@annotation(Hello)")
  public void aroundHello(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
    System.out.println("aroundHello");
    joinPoint.proceed();
  }

  @Before("@annotation(Hello)")
  public void beforeHello() {
    System.out.println("beforeHello");
  }

  @After("execution(String pl.bykowski.springbootaop.HelloApi.sayHello())")
  public void afterHello() {
    System.out.println("afterHello");
  }
}

W poniższym przypadku zostały zaimplementowane trzy metody (zwane również poradami). W przypadku wywołania metody sayHello kolejno uruchomią się metody:

 1. aroundHello
 2. beforeHello
 3. sayHello
 4. afterHello

Warto zwrócić uwagę, że porada @Around przyjmuje w parametrze ProceedingJoinPoint. Dzięki temu, możliwe jest przekazanie wątku dalej do metody przechwytywanej. Bez wywołania joinPoint.proceed() to metoda przechwytywana nie wykonałaby się. Takie działanie może mieć swoje uzasadnienie w wybranych przypadkach.

Podsumowanie

Programowanie zorientowane aspektowo pozwala zachować czytelność kodu. Jednak odbywa się to kosztem zaburzenia naturalnego przepływu działania programu i jest w sprzeczności z zasadami programowania obiektowego. Dlatego należy stosować AOP rozsądnie i przemyślanie. Najczęściej wykorzystuje się go do logowania informacji lub zabezpieczeń.

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Open id

OpenID – szybkie i proste uwierzytelnianie użytkowników

docker

Docker Compose – automatyzacja w zarządzaniu kontenerami