w , ,

FajneFajne Dobre!Dobre!

Spring Boot część 7 – Niejawne przekazanie argumentów do metody kontrolera

Spring Boot
Spring Boot

Aby metoda kontrolera mogła zostać wywołana należy:

 • wywołać poprawny endpoint wraz z właściwą metodą HTTP;
 • odpowiednio ją sparametryzować jeśli przyjmuje argumenty.

W Spring dopuszczalne jest pobranie do metody parametru, który wcześniej nie był definiowany. Wówczas mówimy o parametrze przekazanym w sposób niejawny. Przykładem takiego parametru jest na przykład HttpServletRequest. Poniższy kod prezentuje jego wykorzystanie.

@RequestMapping("/getExample")
@ResponseBody
public void implicitTransfer(HttpServletRequest request) {
  // some code...
}

Aby wywołać tą metodę w aplikacji, która pracuje lokladnie wystarczy zwykłe odwołanie się do adresu:
http://localhost:8080/getExample

Do adresu nie jest przekazywana żadna wartość a mimo to metoda wywoła się poprawnie. Dzieje się tak ponieważ informacje są przekazywane jednak w postaci niejawnej. Instancja klasy HttpServletRequest przechwytuje informacje na temat otrzymanego żądania.

HttpServletRequest dostarcza szeroki zbiór informacji przykładowo takich jak:

 • informacje o sesji;
 • informacje o ciasteczkach;
 • adres IP;
 • przeglądarka z której wykonane zostało żądanie;
 • typ autentykacji;
 • inne.

Poniższy przykład prezentuje w jaki sposób pobrać przykładowe informacje z żądania – takie jak adres przeglądarka oraz adres IP nadawcy, a następnie zwrócić te informacje w odpowiedzi.

@RequestMapping("/getExample")
@ResponseBody
public String implicitTransfer(HttpServletRequest request) {
  String browserName = request.getHeader("User-Agent");
  String ipAddress = request.getRemoteAddr();
  return "Browser name: " + browserName + System.lineSeparator()+
      "IP address: " + ipAddress;
}

Działanie tego fragmentu kodu da następujący efekt:

Przekazanie parametru HttpServletRequest

Zostały również zawarte informacje na temat systemu operacyjnego na jakim pracuje przeglądarka. Metoda była testowana na przeglądarce Chrome. Ponieważ Chrome w swojej implementacje korzysta również z bibliotek innych, to rezultat zawiera również te szczegółowe informacje.

W kolejnej części opisany zostanie sposób tworzenia, oraz wczytywania danych z pliku konfiguracyjnego.

Cały kurs opisujący mechanikę i działanie Spring Boot od podstaw znajdziesz tutaj: Kurs Spring Boot

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Spring Boot

Spring Boot część 6 – Parametryzacja metod REST’owych

Spring Boot

Spring Boot część 8 – wyczytywanie konfiguracji przy użyciu adnotacji @Value