w ,

FajneFajne

Projekt aplikacji chat – Spring Boot/JMS/JS/STOMP

spring-boot-chat-app

Na jednym ze swoich LiveStreamów stworzyłem aplikacje chatu, która pozwala na dynamiczna wymianę wiadomości tekstowych wraz z automatycznym wyświetleniem treści na interfejsie użytkownika.

Aplikacja została zbudowana z wykorzystaniem technologii:

 • Spring Boot/JMS – część backendowa projektu.
 • JavaScript – umożliwiający dynamiczne wyświetlanie wiadomości na GUI.
 • STOMP – prosty protokół wymiany danych tekstowych.

Backend

Zadaniem backendu jest zarządzanie wiadomości za pomocą kolejki. Dlatego w pierwszej kolejności należy utworzyć model dla komunikatu, który będzie wymieniany:

public class ChatMessage {

  private String value;
  private String user;

  public String getUser() {
    return user;
  }

  public void setUser(String user) {
    this.user = user;
  }

  public String getValue() {
    return value;
  }

  public void setValue(String value) {
    this.value = value;
  }

  public ChatMessage(String value) {
    this.value = value;
  }

  public ChatMessage() {
  }
}

W następnej kolejności zostanie utworzona kolejna i protokół STOMP:

@Configuration
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {

  @Override
  public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
    registry.addEndpoint("/chat");
  }

  @Override
  public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
    registry.enableSimpleBroker("/topic");
    registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
  }
}

Zadaniem tych metod jest:

 • registerStompEndpoints – utworzenie punktu końcowego dla protokołu STOMP na podstawie dostarczonego URL.
 • configureMessageBroker – skonfigurowanie brokera wiadomości

Należy też do naszej kolejki dodać punkt końcowy z poziomu, którego możliwe będzie przesyłanie wiadomości. Metoda ta posiada dwie adnotacje. Pierwsza z nich wskazuje pod jakim endpointem jest przyjmowana wiadomość, natomiast druga adnotacja pozwala na umieszczanie wiadomości w kolejce.

@Controller
public class ChatMessageController {

  @MessageMapping("/chat")
  @SendTo("/topic/messages")
  public ChatMessage get(ChatMessage chatMessage) {
    return chatMessage;
  }
}

Cześć backendowa za nami!

Frontend

W HTML tworzymy formatkę umożlwiająca wymianę danych. Ma ona pole do wprowadzania nicku, tekstu oraz umożliwia w momencie załadowania się strony połączyć się z kolejką za pośrednictwem JS.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Hello chat!!!</title>
  </head>
  <body onload="connect()">
    <div>
      <label>User:</label>
      <input id="user" type="text"/><br>

      <label>You message:</label>
      <input id="messageToSend" type="text"/><br>

      <button onclick="sendMessage()">Send</button>
      <p id="reponse"></p>
    </div>
    <script src="js.js"></script>
    <script src="stomp.js"></script>
  </body>
</html>

W JS tworzone są 3 metody:

 • showMessage – umożliwia wyświetlanie wiadomości na GUI.
 • connect – umożliwia na połączenie się z kolejką. Implementacja bazuje na bibliotece stomp.js.
 • sendMessage – do wysyłania wiadomości z formularza HTML, wiadomości z tego formularza trafiają do kolejki, stąd odniesienie do app/chat, gdzie /app jest prefiksem zdefiniowanym w pliku WebSocketConfig, natomiast punktem końcowym jest /chat określony w klasie ChatMessageController.

Aplikacja w praktyce

Źródła

Prezentacje jak tworze aplikacje na żywo znajdziesz na moim kanale:

Oczywiście pozostawiam też kod źródłowy do Twojej dyspozycji:
https://github.com/bykowski/chat-springboot-js-jms-stomp

Miłego chatowania 🙂

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Jak kupno kota 🐈 pomogło rozwinąć się programistycznie? – odpowiedzi widzów na to jak stali się programistami

Konkurs dla Java developerów – sprawdź, czy sprostasz pytaniom 🤓