w , ,

FajneFajne Dobre!Dobre! ŚwietnieŚwietnie WnerwWnerw SmuteczekSmuteczek

Hibernate #2 – pierwsza aplikacja

hibernate
hibernate

Aby zbudować pierwszą aplikacje należy pamiętać o kilku czynnikach.

Co jest potrzebne, aby zbudować aplikacje wykorzystując Hibernate:

 • Dodanie do aplikacji zależności do Hibernate;
 • sterownik baz danych;
 • plik konfiguracyjny o domyślnej nazwie hibernate.cfg.xml. Definiuje on połączenie z baza danych, klasy encji itp.
 • Zdefiniowaną w aplikacji metodę zwracającą obiekt SessionFactory, która umożliwia tworzenie sesji odpowiedzialnych za łączenie się z bazą danych.
 • Encje JPA, są to klasy na bazie POJO, które posiadają następujące właściwości:
  • Adnotację @Entity nad daną klasą;
  • posiadają co najmniej jeden bezparametrowy konstruktor;
  • pole stanowiące id np oznaczone adnotacją @Id;
  • getery i setery do pól;
  • dobrą praktyką jest dodanie interfejsu Serializable (wymagane przy stosowaniu kluczy złożonych o czym później).

Dodanie zależności Hibernate oraz sterownika baz danych

Te dwie czynności dokonuje się poprzez dodanie odpowiednich zależności do projektu. Poniżej przykład dla aplikacji zbudowanej z wykorzystaniem Maven.

Pierwsza zależność to sterownik do bazy danych – w tym przykładzie MySQL, a druga zależność to zależność do frameworka Hibernate.

<dependency>
	<groupId>mysql</groupId>
	<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
	<version>5.1.46</version>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>org.hibernate</groupId>
	<artifactId>hibernate-core</artifactId>
	<version>4.3.11.Final</version>
</dependency>

Zdefiniowanie klasy encji

Właściwości jakie posiada klasa encji zostały opisane powyżej, dlatego poniżej przykładowy kod dla klasy Dog:

package entity;

import javax.persistence.*;

@Entity
public class Dog {

  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;

  private String name;

  private int age;

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Dog{" +
        "id=" + id +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        '}';
  }
}

Plik konfiguracyjny hibernate.cfg.xml

Nazwa dla pliku można być dowolna, jednak warto pozostać przy domyślnej nazwie, aby nie trzeba było jej nadpisywać w kodzie programu.
Jego budowa jest następująca:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" "http://hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/db_name</property>
    <property name="hibernate.connection.username">user</property>
    <property name="hibernate.connection.password">pass</property>
    <property name="hibernate.show_sql">true</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <mapping class="entity.Dog" />

  </session-factory>
</hibernate-configuration>

Pierwsza część to DTD, który definiuje jaki jest to rodzaj dokumentu.
Następnie jest sekcja <session-factory>, która po kolei definiuje:

 • nazwa sterownika bazy danych, analogiczna do bazy danych z której korzystamy. Lista poniżej:
  MySQLCom.Mysql.Jdbc.Driver
  HSQLDBOrg.Hsqldb.JdbcDriver
  SybaseCom.Sybase.Jdbc3.Jdbc.SybDriver
  Apache DerbyOrg.Apache.Derby.Jdbc.EmbeddedDriver
  IBM DB2Com.Ibm.Db2.Jcc.DB2Driver
  PostgreSQLOrg.Postgresql.Driver
  SQL Server (Microsoft Driver)Com.Microsoft.Sqlserver.Jdbc.SQLServerDriver
  InformixCom.Informix.Jdbc.IfxDriver
  H2Org.H2.Driver
 • host bazy danych, oraz jej nazwa;
 • użytkownik bazy danych;
 • hasło użytkownika bazy danych;
 • pokazywanie w logach aplikacji informacji o zapytaniach
 • dialekt bazy danych, również analogiczna do bazy danych z której korzystamy 🙂 Pełna lista >>Dialekty baz danych<<

Ostatnim elementem jest dodanie klas encji z pakietem.

Jeśli nie chcesz ręcznie tworzyć struktury bazy danych możesz dodać linijkę dopowiadająca za automatyczne jest stworzenie. Artykuł na ten temat w kolejnej części.

Plik hibernate.cfg.xml należy umieścić w katalogu resources projektu.

 

Powoływanie SessionFactory

Domyślna implementacja SessionFactory.

public class HibernateFactory {

  public SessionFactory getSessionFactory() {
    Configuration configuration = new Configuration().configure();
    StandardServiceRegistryBuilder registryBuilder =
        new StandardServiceRegistryBuilder().applySettings(configuration.getProperties());
    SessionFactory sessionFactory = configuration.buildSessionFactory(registryBuilder.build());
    return sessionFactory;
  }
}

 

Klasy dostępu

Projekt już jest skończony. Aplikacja została zintegrowana z Hibernate i jest gotowa do użytku.
Można teraz zaimplementować przykładową pozwalającą na dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów.
Całą aplikacje wraz z przykładami wykonywania zapytań znajdziesz na GitHub:

https://github.com/bykowski/SimpleTableHibernateMySQL

Oczywiście zanim dokonasz operacje należy zadbać o odpowiednią strukturę bazy danych.

Co w następnej części?

Opis związków między relacjami. 1:1, 1:Wielu, Wiele:Wielu, ale jeszcze przed tym automatycznie budowanie struktury bazy danych.

Cały kurs opisujący mechanikę i działanie Frameworka Hibernate od podstaw znajdziesz tutaj: Kurs Hibernate

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

hibernate

Hibernate #1 – czym jest?

hibernate

Hibernate #3 – strategie zarządzania schematem bazy danych