Przykład dla MySQL. W miejsce … podaj swoje wartości:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://...?serverTimezone=Europe/Warsaw</property>
    <property name="hibernate.connection.username">...</property>
    <property name="hibernate.connection.password">...</property>
    <property name="hibernate.show_sql">true</property>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL57Dialect</property>
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
    <mapping class="..."/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>