w , ,

Implementacja metod webowych w Spring

web method
web method

Czym jest metoda?

Metoda webowa pozwala na dostęp logiki biznesowej poprzez wywołanie jej z wykorzystaniem protokołu http.
Rozwiązanie to jest bardzo często wykorzystywane do tworzenia API.
Spring w swoich możliwościach dostarcza bardzo prosty sposób na tworzenie takich metod.

Implementacja

Klasa, która przechowuje metody webowe powinna zostać opatrzona adnotacją @RestController.
Natomiast sama metoda powinna mieć adnotacje pozwalającą na dokonanie wywołania jej z poziomu HTTP.
Do takich metod należą:

 • @GetMapping
 • @PostMapping
 • @PostMapping
 • @DeleteMapping

Na podstawie samych sygnatur można domyślić się jakie metody webowe one obsługują.
Ważnym elementem jest dodanie do każdej z tych adnotacji argumentu, który będzie wskazywał pod jakim adresem jest dostępna dana usługa.

Przykładowa implementacja może wyglądać następująco:

@RestController
public class Hello {
  @GetMapping("/sayHello")
  public String sayHello() {
    return "hello!";
  }
}

localhost:8080/sayHello
Wówczas nawet wpisując w przeglądarce ten adres zobaczysz hello!

Wideo

Obejrzyj wideo, w trakcie którego prezentuje, jak zaimplementować metodę webową:

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Java Bean

Tworzenie beanów w Spring

wdrozenie war

Wdrażanie aplikacji Spring na Tomcat