w ,

FajneFajne ŚwietnieŚwietnie

Spring Boot #25 – Testy MVC

Po napisaniu nowego API dobrą praktyką jest pokrycie go testami. Dodatkowo pokrycie testami API sprawi, że upewnimy się czy działa ono prawidłowo, w tym artkule pokażę Ci jak napisać testy, które sprawdzą poprawność działania API napisanego w Spring Boot.

Prosty przykład

Na potrzeby testu napiszmy metodę, która wyświetla napis hello:

@RestController
public class Api {

  @GetMapping("/hello")
  public String get() {
    return "hello";
  }
}

Teraz przygotujmy test dla niej. Należy utworzyć nową klasę testu, która będzie posiadała trzy adnotacje:

 • @RunWith(SpringRunner.class) – umożliwia na korzystanie z biblioteki JUnit
 • @SpringBootTest – dostarcza kontekst testowy Spring
 • @AutoConfigureMockMvc – pozwala na automatyczną konfiguracje MockMvc

 

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
public class ApiTest {

  @Autowired
  private MockMvc mvc;

  @Test
  public void helloTest() throws Exception {
    mvc.perform(get("/hello")) 
        .andExpect(status().isOk())
        .andExpect(content().string("hello")); 
  }
}

W powyższym teście, w liniach:
11 – wskazywana jest metoda i endpoint, który ma zostać odpytany;
12 – wskazanie oczekiwanego statusu;
13 – wskazanie oczekiwanej odpowiedzi.

Rezultat testu:


MockHttpServletRequest:
   HTTP Method = GET
   Request URI = /hello
    Parameters = {}
     Headers = []
       Body = null
  Session Attrs = {}

MockHttpServletResponse:
      Status = 200
  Error message = null
     Headers = [Content-Type:"text/plain;charset=UTF-8", Content-Length:"6"]
   Content type = text/plain;charset=UTF-8
       Body = hello 
  Forwarded URL = null
  Redirected URL = null
     Cookies = []

Expected :hello
Actual  :hello

Status  :OK

Test metody z parametrami

Zdarza się, że metoda ma parametry wejściowe, np.:

@GetMapping("/hello")
public String get(@RequestParam(required = false, defaultValue = "") String name) {
  return "hello " + name;
}

Wówczas do testu wystarczy dodać informacje o wchodzącym parametrze co widać w linii 3.

@Test
public void helloParamTest() throws Exception {
  mvc.perform(get("/hello").param("name", "Przemek"))
      .andExpect(status().isOk())
      .andExpect(content().string("hello Przemek"));
}

Co dalej?

W kolejnym artykule dowiesz się jak testować API, które zwraca obiekty.

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Jakie zadanie rekrutacyjne może Cię spotkać na rozmowie rekrutacyjnej?

Spring Boot

Spring Boot #26 – Testy dla zwracanych obiektów z API