w , ,

FajneFajne Dobre!Dobre! ŚwietnieŚwietnie

Docker – lista komand. Twoja podręczna ściąga

docker lista komand

Podczas codziennych prac z Docker bywa, że muszę wykorzystać komendę, której składni nie do końca pamiętam. Tyczy się to zwłaszcza komend rzadko stosowanych lub przypadków kiedy w CLI Docker rzuca nam błędami. Wówczas zamiast szukać i rozwiązywać konflikty czasem łatwiej jest usunąć wszystkie obrazy i zaciągnąć je ponownie. Dziś dzielę się listą najbardziej przydatnych operacji 🙂

// Aktualizacja 28.09.2020
Teraz listę komand możesz pobrać w postaci podręcznej ściągi

Kontenery

Użyj:

docker container nazwa_komendy nazwa_kontenera

komendy:

 • start – uruchom istniejący kontener.
 • run – utwórz nowy kontener i uruchom go.
 • ls – wyświetla listę działających kontenerów.
 • inspect – zobacz informacje o kontenerze.
 • logs – pokaż logi kontenera.
 • stop – zatrzymaj działanie kontenera.
 • kill – gwałtownie zatrzymuje główny proces w kontenerze.
 • rm – usuń zatrzymany kontener.

Obrazy

Użyj:

docker image nazwa_komendy nazwa_obrazu

komendy:

 • build – zbuduj obraz.
 • push – wrzuć obraz do zdalnego repozytorium.
 • history – zobacz informacje o historii obrazu.
 • inspect – zobacz informacje o obrazie i jego warstwach.
 • rm – usuń obraz.

Budowanie

Budowanie obrazu na podstawie Dockerfile znajdującym się bieżącym katalogu:

docker build -t myimage:1.0 .

Lista wszystkich obrazów:

docker image ls

Uruchamianie

Uruchomienie kontenera „web” w wersji Alpine 3.9 z wystawieniem zewnętrznego portu 5000 przy wewnętrznym porcie 80:

docker container run --name web -p 5000:80 alpine:3.9

Zatrzymanie uruchomionego kontenera:

docker container stop web

Natychmiastowe (zabicie) zatrzymanie kontenera:

docker container kill web

Lista sieci:

docker network ls

Usuwanie

Usuwanie pojedynczego obrazu:

 docker image rm alpine:3.4

Usuwanie wszystkich kontenerów:

docker rm -f $(docker ps -a -q)

Usuwanie wszystkich obrazów:

docker rmi -f $(docker images -a -q)

Czyszczenie wszystkich wolumenów:

docker volume rm $(docker volume ls -q)

Czyszczenie sieci:

docker network rm $(docker network ls | tail -n+2 | awk '{if($2 !~ /bridge|none|host/){ print $1 }}')

Jeśli znasz interesujące komendy to podrzuć je, dla wzbogacenia bazy wiedzy 🙂

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

programista w Norwegii

Rzuciłem pracę konsultanta, wykładowcy i przeprowadziłem się do Norwegii

Praca i życie w Norwegii – 5 pierwszych spostrzeżeń okiem programisty