w ,

Nowy Spring Initializr i Spring Boot 2.2.0

Spring Initializr
Spring Initializr

Najświeższa aktualizacja od firmy Pivotal. Twórcy oddali w Nasze ręce nową wersję Spring Boot 2.2.0 (SNAPSHOT) oraz odświeżony wygląd serwisu, w ramach którego możemy wygenerować projekt.

Największe zmiany w Spring Boot 2.2.0

  • JMX jest domyślnie wyłączony. Teraz, aby włączyć tą funkcjonalność należy w pliku .properties ustawić wartość spring.jmx.enabled=true;
  • Spring Boot wykorzystuje nową implementację Spring HATEOAS 1.0 M1, która została wydana 5 marca.
  • Klasy i metody, które oznaczone jako @Depreciated w wersji Spring Boot 2.1 zostały w najnowszej wersji całkowicie wycofane z użytku. Migracja na tą wyższą wersje może nieć za sobą problemy.
  • Zaktualizowano AssertJ do wersji 3.12.
  • W ramach ekwiwalentnych rozwiązań zastosowano migracje z JEE do Jakarta EE.

Zmiany generatora projektu

Nowy generator projektu uzyskał odświeżony wygląd. Jest lekki, w pełni responsywny i dostosowuje się do rozdzielczości każdego urządzenia. Twórcy poszli w kierunku zastosowania w ramach swojego serwisu stylu Material Design. Zwarte ustawienie pozwala na sprawne uzupełnienie wszystkich danych konfiguracyjnych.

 

mobile spring boot init
Spring Initializr – widok mobilny

Coś zniknęło?

Dotychczas użytkownik po rozwinięciu szczegółów miał możliwość wyboru bibliotek z jakich chce korzystać, poprzez znaczenie przy nich combobox’a. W najnowszej wersji twórcy zrezygnowali z tej funkcjonalności pozwalają jedynie na pole do wprowadzania nazw bibliotek i systemu inteligentnego podpowiadania.

Co nowego?

Aktualny interfejs oprócz responsywnego layoutu posiada możliwość sugerowania kompatybilności bibliotek. Np. w przypadku wyboru starszej wersji Spring Boot wraz z Reactive Web (możliwa do wykorzystania tylko ze Spring Boot 2+) otrzymamy komunikat:

This dependency is not compatible with the chosen spring boot version

Zależności tak wybrane pojawiają się na interfejsie wyboru, ale projekt finalnie generowany jest bez nich.

Ciekawostka

Subiektywnie korzystanie z interfejsu dostoswanego do rozdzielczości mobilnych oraz samego motywu graficznego dedykowane urządzeniom przenośnym daje odczucie, że produkt ma być kierowany do posiadaczy urządzeń mobilnych.

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Warstwy pośrednie w dostępnie do danych – MVC

ocr

System rozpoznawania tekstu w Java