w , , ,

Projekt – Vaadin przekazywanie parametru między stronami i bazą danych

Vaadin
Vaadin

Założeniem aplikacji jest zaprezentowanie sposobu wykorzystywania Vaadin, który stanowi framwork do budowania UI, wraz zestawieniem go z bazą danych w tym przypadku H2.

Cały projekt jest otwarty i dostępny w repozytorium GitHub:
https://github.com/bykowski/vaadin-database

Działanie aplikacji
  1. Zapisywanie użytkownika do bazy danych (imię + nazwisko)
  2. Zweryfikowanie czy taki użytkownik istnieje w bazie danych – jeśli nie istnieje to utworzyć, w przeciwnym wypadku wyświetlić komunikat o błędzie.
  3. Dodanie użytkownika przekierowuje użytkownika na nową stronę. W parametrze jest podawany ID utworzonego użytkownika.
  4. Na nowej stronie możemy dokonać modyfikacji użytkownika – imię, nazwisko lub wiek.
  5. Na każdym etapie sprawdzane jest czy imię, nazwisko, wiek są poprawnymi danymi. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Przekazywanie WARTOŚCI miedzy Stronami

Strona startowa uruchamiana jest domyślnie pod adresem localhost:8080/main
Wynika to z zadeklarowanej w klasie MainGUI adnotacji:

@SpringUI(path = "/main")

W przypadku dodania rekordu do bazy danych wykonywany jest redirect do nowej strony:

Page.getCurrent().open("/user-data?userId=" + personId, null);

Jako parametr userId podstawiona zostaje wartość stanowiąca id użytkownika.
Na stronie /user-data dokonywanie jest odczytywanie parametru wejściowego i zamiana go na typ Long:

Long userId = Long.parseLong(vaadinRequest.getParameter("userId"));
WALIDACJA Wartości

Walidacja wartości odbywa się z wykorzystaniem klasy StringUtils. Posiada ona metodę isNotBlank, która sprawdza czy dany String jest

  • różny od zera;
  • różny od wartości pustej;
  • nie składa się z białych znaków (np. samych spacji).

Aby skorzystać z tej klasy należy dodać zależność w pliku pom.xml:

<dependency>
<groupId>commons-lang</groupId>
   <artifactId>commons-lang</artifactId>
   <version>2.6</version>
</dependency>
Zapis do Bazy danych

Zapis do bazy danych odbywa się z wykorzystaniem Hibernate i repozytorium Spring. Szczegółowe informacje na ten temat od podstaw znajdziesz tutaj: Kurs Hibernate

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

hibernate

Hibernate #3 – strategie zarządzania schematem bazy danych

Face detection

Projekt – rozpoznawanie twarzy