w , ,

ŚwietnieŚwietnie

Spring Boot część 3 – Zarządzanie zależnościami

Spring Boot
Spring Boot

Spring daje możliwość automatycznego zarządzania instancjami klas. Zwalnia to programistę z ręcznego tworzenia instancji klas.

Które klasy powinny być zarządzane przez kontekst Spring?

Zależy od przypadku, ale zasadniczo są to klasy, które w ciągu życia aplikacji mają tylko jedną instancję.
Może być to klasa, której instancja w cyklu życia aplikacji jest tworzona tylko raz. Stanowi ona dobrą kandydaturę, aby oznaczyć ją adnotacją służącą do automatycznego zarządzania instancją.

Przykład

Rozpatrzmy wybrany przypadek sklepu internetowego. Mamy w nim koszyk i listę produktów. Ponieważ koszyk w całej aplikacji jest tylko jeden, to dobrze on nadaje się do oznaczenia go jako klasa zarządzana przez kontekst Spring.

Osobną kwestią będzie lista produktów. Ponieważ ich w koszyku może być wiele – co też za tym idzie możemy tworzyć je dynamicznie, toteż klasę Product można pozostawić niezarządzaną.

Implementacja

@Component
public class ShoppingCard {

  private List<product> productList;

  public ShoppingCard() {
    this.productList = new ArrayList<>();
  }

  public void addProductToShoppingCard(Product product)
  {
    productList.add(product);
  }
}

 

public class Product {

  private long id;
  private String name;

  public Product(long id, String name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
  }
}

 

public class Shop {

  @Autowired
  private ShoppingCard shoppingCard;

  public void purchase() {
    shoppingCard.addProductToShoppingCard(new Product(1, "Milk"));
    shoppingCard.addProductToShoppingCard(new Product(2, "Tea"));
    shoppingCard.addProductToShoppingCard(new Product(3, "Bread"));
  }
}

Aby w kodzie programu skorzystać z klasy która jest zarządzania przez Spring należy pole w klasie oznaczyć adnotacją (co jest widoczne w klasie Shop):

 • @Autowired – pozwala ona na wstrzyknięcie instancji klasy w oznaczone pole.

Tak oznakowane pole można już w pełni wykorzystywać – jest ona automatycznie inicjalizowana przez Spring. Spring poszukuje wszystkie klasy, które zostały opatrzone jedną z adnotacji:

 • @Component
 • @Controller
 • @RestController
 • @Repository
 • @Service

A następnie w przypadku odnalezienia, wykrzykuje jej instancje do pola oznaczonego adnotacją @Autowired. Ten rodzaj wstrzykiwania nazywa się wstrzykiwaniem do pól.

W kolejnej części kursu zostanie przedstawione inne sposoby wstrzykiwania zależności.

Cały kurs opisujący mechanikę i działanie Spring Boot od podstaw znajdziesz tutaj: Kurs Spring Boot

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj odpowiedź

  Dodaj komentarz

  Spring Boot

  Spring Boot część 2 – Adnotacje i obiekty zarządzane

  Spring Boot

  Spring Boot część 4 – Mechanizm wstrzykiwania zależności