SpołecznośćTrip and tricks

Mapa umiejętności developerów – co trzeba umieć na poszczególne stanowiska? [09/08/2019]

Oto wynik researchu który miał na celu wyłuskać najbardziej pożądane umiejętności przez pracodawców. Tabele przedstawiają zestawienia per stanowiska dla programistów Java – Juniora, Mida oraz Seniora.

Dane zgromadzone na podstawie ofert znajdujących się w NoFluffJobs.
W miarę zainteresowania i komentarzy będę rozwijał i poszerzał tą inicjatywę 😊

Junior Java Developer

Umiejętność
Must have
Ile % ogłoszeń zawierało? Umiejętność
Nice-to-have
Ile % ogłoszeń zawierało?
Java 100% Docker 28%
English 50% Spring/Spring Boot 22%
SQL 39% Jenkins 22%
Hibernate 33% Cloud 22%
Spring/Spring Boot 22% SQL 17%
Git 22% Git 17%
Java EE 17% English 11%
REST 17% Hibernate 11%
JUnit 11% Maven 6%
Maven 11% JUnit 6%
Cloud 6% Java EE 6%

Mid Java Developer

Umiejętność
Must have
Ile % ogłoszeń zawierało? Umiejętność
Nice-to-have
Ile % ogłoszeń zawierało?
Java 100% Docker 22%
Spring/Spring Boot 62% SQL 19%
Git 51% Cloud 19%
Hibernate 43% English 19%
SQL 41% REST 16%
English 38% Jenkins 14%
REST 30% Hibernate 8%
Maven 27% Maven 8%
Docker 24% Hadoop 8%
Java EE 16% Spring/Spring Boot 5%
Cloud 14% Git 5%
Jenkins 14% Kafka 5%
JUnit 8% Spock 5%
Kubernetes 5%

 

Senior Java Developer

Umiejętność
Must have
Ile % ogłoszeń zawierało? Umiejętność
Nice-to-have
Ile % ogłoszeń zawierało?
Java 100% Spring/Spring Boot 30%
Spring/Spring Boot 85% Cloud 26%
Git 48% English 26%
SQL 41% Docker 22%
REST 37% Jenkins 22%
Hibernate 33% REST 11%
English 30% Git 7%
Maven 19% Spark 7%
Docker 19% JMS 7%
Java EE 11%
JUnit 7%

Show Buttons
Hide Buttons