w , , ,

FajneFajne Dobre!Dobre! ŚwietnieŚwietnie Że co?Że co? WnerwWnerw

Spring Boot #19 – Integracja z MongoDB

Spring Boot
Spring Boot

MongoDB to nierelacyjna baza danych, która cechuje się wydajnością i skalowalnością. Baza ta oparta jest na modelu dokumentu i składowane w niej dane są we formacie JSON.

Implementacja

Elementy jakie będą niezbędne do stworzenia aplikacji to:

 1. Zależności (pobranie);
 2. Model danych;
 3. Repozytorium.

Pobranie zależności

Zależność jaką należy umieścić w projekcie to biblioteka integrująca Mongo ze Spring Boot:

<dependency>
	<groupId>org.springframework.boot</groupId>
	<artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>

Model danych

Model danych opisuje obiekt jaki zostanie umieszczony w bazie danych. W tym przypadku będzie to struktura w formacie JSON. Dla przykładu modelem jest klasa Animal. Ma ona trzy pola id, name, age. Klasa modelu musi mieć:

 • adnotacje @Document;
 • bezparametrowy konstruktor;
 • pole z adnotacją @Id (W przypadku MongoDB kluczem jest ciąg tekstowy);
 • właściwości do wszystkich pól (getery i setery).
@Document
public class Animal {

  @Id
  private String id;

  private String name;

  private int age;

  public Animal(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public Animal() {
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}

Repozytorium

Ostaniem elementem jest stworzenie Repozytorium, które będzie pozwalało na zarządzanie obiektami w bazie. Należy utworzyć interfejs, który będzie posiadał adnotację @Repository i rozszerzał MongoRepository. MongoRepository przyjmuje w swoich parametrach typ modelu i typ id modelu.

@Repository
public interface AnimalRepo extends MongoRepository<Animal, String> {}

Konfiguracja

Podanie konfiguracji jest opcjonalne. Jeśli mamy standardowy port i użytkownika to Spring Boot utworzy wszystkie niezbędne instancje automatycznie z domyślą bazą danych o nazwie test. Można nadpisać konfiguracje podając odpowiednie wartości w pliku application.properties.

Wykorzystanie

Przykład demonstrujący zapisywanie i odczytywanie danych w bazie danych. Metoda save() służy do zapisywania obiektu w bazie danych. Natomiast findAll() pobierze wszystkie elementy znajdujące się w bazie. Anagogicznie istnieją metody:

 • findOne() – pobiera element według wskazanego id;
 • delete() – usuwa element według wskazanego obiektu lub id;
 • exists() – sprawdza czy dany element istnieje w bazie;
 • count() – sprawdza ilość elementów w bazie;

@RestController
public class AnimalApi {

  private AnimalRepo animalRepo;

  @Autowired
  public AnimalApi(AnimalRepo animalRepo) {
    this.animalRepo = animalRepo;
  }

  @EventListener(ApplicationReadyEvent.class)
  public void init() {
    animalRepo.deleteAll();
    Animal animal1 = new Animal("Dog", 3);
    Animal animal2 = new Animal("Cat", 23);
    Animal animal3 = new Animal("Mouse", 1);
    Animal animal4 = new Animal("Bull", 4);
    animalRepo.save(animal1);
    animalRepo.save(animal2);
    animalRepo.save(animal3);
    animalRepo.save(animal4);
  }

  @GetMapping("/getAll")
  public List<Animal> getAll(@RequestParam int age) {
    return animalRepo.findAll();
  }
}

Kod źródłowy

Kod do przykładowej aplikacji znajdziesz na moim koncie GitHub:
https://github.com/bykowski/springboot-mongodb

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Spring Boot

Spring Boot #18 – Java Message Service i RabbitMQ

Spring Boot

Spring Boot #20 – konfigurowanie klienta pocztowego