w ,

Spring Boot » 2.2.0.RELEASE – Zobacz jakie zmiany wnosi

Nowy Spring Boot

16 października wyszła najnowsza wersja Spring Boot 2.2.0.RELEASE. Poniżej przedstawiam listę najistotniejszych zmian, które pojawiają się w najnowszej wersji.

Spring Boot 2.2 dodaje obsługę Java 13. Obsługiwane są również Java 8 i 11.

Lista zmian

  • Najnowsza wersja Spring Boot bazuje już na wersji Spring 5.2, co umożliwia na wykorzystywanie wszystkich zmian, które wprowadza najnowsza wersja Spring. Możesz o nich przeczytaj w tym artykule.
  • JMX jest teraz domyślnie wyłączony. Teraz by włączyć tą funkcjonalność należy w pliku konfiguracyjnym dodać wartość: spring.jmx.enabled=true
  • spring-boot-starter-test (który jest zawsze dodawany dla generowanego projektu) teraz domyślnie udostępnia JUnit 5
  • AssertJ został zaktualizowany do wersji 3.12
  • HATEOAS został zaktualizowany do wersji 1.0
  • Wersja Elasticsearch -> 6.7
  • Spring Boot pozwala teraz w ramach konfiguracji Hibernate dobrać używany dialekt. Wcześniej wybierany był dialekt dobyślny na podstawie wykrytej bazy danych.
  • Cześć implementacji wykorzystywanych przez Spring Boot, które odwoływały się do JavaEE zostały zmienione na zależności pochodzące z Jakarta EE.
  • Spring Boot wymaga teraz Gradle 4.10+ (jeśli korzystamy z tego systemu budowy)
  • Skanowanie pakietów można włączyć ręcznie, natomiast skanowanie klas konfiguracyjnych można realizować za pomocą @ConfigurationPropertiesScan

Impakt?

To była lista wszystkich najistotniejszych zmian wprowadzanych przez framework. Istnieje jeszcze dużo mniejszych. Jestem ciekawy, która zmiana spodobała Ci się w tej wersji? 😊

Napisane przez Przemysław Bykowski

Aktywny programista i energiczny trener. Specjalizuje się w Spring Boot i uczę go w ramach AkademiaSpring.pl. Po godzinach udzielam się na YouTubach. Więcej o mnie.

Dodaj komentarz

Micronaut

Micronaut – framework dedykowany dla mikroserwisów

KURS CONTINUOUS INTEGRATION | CONTINUOUS DELIVERY | CONTINUOUS DEPLOYMENT